Đăng ký xét tuyển trực tuyến

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Trang tuyển sinh

THÔNG TIN HỒ SƠ

Để thuận tiện cho việc đăng ký dự thi và xét tuyển của thí sinh, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký tư vấn trực tuyến dưới đây. Đây là căn cứ để chúng tôi có thể tư vấn online cho bạn những thông tin sát thực, cập nhật nhất về kỳ thi tuyển sinh và xét tuyển học bạ của trường Đại Học Gia Định.

1 Thông tin liên hệ

Họ và tên:
Dân tộc:
Giới tính:
Tôn giáo:
Ngày sinh:
Số CMND:
Nơi sinh:
Ngày cấp CMND:
Số điện thoại:
Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Hộ khẩu thường trú:
Email:
SĐT Phụ huynh:

2.THÔNG TIN HỌC TẬP

Thông tin học tập: Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố)

Tên Trường THPT:
Mã trường:
Tỉnh:
Quận huyện:
Năm tốt nghiệp THPT:
Học lực lớp 12:
Hạnh kiểm lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực ( KV1, KV2-NT , KV2 , KV3 )

Khu vực ưu tiên:

3.THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Ngành học đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng (1) (2) và (3)

Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau:

(chọn phương thức xét tuyển)

NHẬP ĐIỂM TRUNG BÌNH THEO CÁC NĂM HỌC TẠI TRƯỜNG THPT :

Điểm TB học kỳ 1 lớp 11:
Điểm TB Học kỳ 2 lớp 11:
Điểm TB Học kỳ 1 lớp 12:

NHẬP ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TỔ HỢP XÉT TUYỂN :

Môn 1:
Môn 2:
Môn 3:
Tổng Điểm TB các môn tổ hợp (Môn: 1 + 2 + 3) HKI lớp 10:
Tổng Điểm TB các môn tổ hợp (Môn: 1 + 2 + 3) HKI lớp 11 :
Tổng Điểm TB các môn tổ hợp (Môn: 1 + 2 + 3) HKI lớp 12:
TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH:

Vui lòng tải lên hồ sơ đính kèm :

Học bạ/ phiếu điểm